Bảng Giá Cước Dịch Vụ MegaWan Nội Hạt

I. CƯỚC ĐẤU NỐI HOÀ MẠNG MEGAWAN (chưa bao gồm thuế VAT)

Loại cổng cung cấp
Cước đấu nối hoà mạng cổng (đồng/lần/cổng)
Tốc độ (Kb/s)
ADSL
750.000 Từ 128 Kb/s đến 2.048 Kb/s (cáp đồng)

SHDSL

1.500.000
FE hoặc GE
5.000.000 Từ 1024 Kb/s trở lên (cáp quang)

1.1 Cước chuyển đổi tốc độ cổng:

+/ Chuyển đổi từ cổng ADSL sang cổng SHDSL: 400.000 đồng/lần/cổng

+/ Chuyển đổi từ cổng SHDSL sang cổng ADSL: không thu cước

1.2 Mức cước trên không bao gồm thiết bị đầu cuối CPE phía khách hàng.

2. Cước các dịch vụ liên quan:

+/ Cước đấu nối hòa mạng trong trường hợp chuyển dịch kênh: thu bằng 50% cước đấu nối hòa mạng, không phân biệt khoảng cách dịch chuyển.

+/ Cước đấu nối hòa mạng trong trường hợp nâng hoặc hạ tốc độ kênh: thu bằng 50% cước đấu nối hòa mạng.

+/ Cước đấu nối hòa mạng ngắn ngày: thu 100% mức cước đấu nối hòa mạng mới.

+/ Cước chuyển đổi dịch vụ từ cáp đồng sang cáp quang: thu bằng chênh lệch mức cước đấu nối hoà mạng giữa cáp quang với cáp đồng tương ứng.

+/ Cước chuyển quyền sử dụng dịch vụ MegaWan/Metronet: không thu.

II. CƯỚC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG (Chưa bao gồm thuế VAT, áp dụng từ ngày 15/ 05/ 2011)

1. BẢNG CƯỚC THUÊ KÊNH ĐƯỜNG LÊN DỊCH VỤ MEGAWAN NỘI HẠT
1.1 Cước thuê cổng
STT
Cổng
Mức cước (đồng/ cổng/ tháng)
1
ADSL 90.909

2

SHDSL 272.727
3
FE 337.000
4
GE 673.000

1.2 Cước đường lên up link:
Tốc độ (Kb/s) Mức cước 1.000 đồng/ điểm/ tháng
128 220
256 400
384 520
512 670
768 800
1.024 1.000
1.280 1.300
1.536 1.440
2.048 1.700
Tốc độ (Mb/s) Mức cước 1.000 đồng/ điểm/ tháng
4 2.550
5 3.400
8 5.110
10 5.960
20 10.220
50 18.740
100 30.670
150 40.480
200 49.990
250 57.490
300 65.990
350 72.590
400 79.990
450 86.390
500 91.990
550 97.510
600 103.610
650 108.790
700 113.970
750 119.670
800 123.980
850 128.948
900 133.900
950 140.600
1.000 146.930
1.500 192.470
2.000 236.550
2.500 308.550
3.000 352.630
3.500 396.710
4.000 440.790
4.500 484.860
5.000 514.250
5.500 543.640
6.000 573.020
6.500 602.410
7.000 631.800
7.500 661.180
8.000 690.570
8.500 719.950
9.000 734.650
9.500 749.340
10.000 764.030

Tư vấn, Báo giá, Đăng ký 

0919 8899 48 - 0944 12 8338

==> Lắp đặt tổng đài điện thoại

==> Lắp đặt tổng đài IP

==> Tổng đài ip giá rẻ

Internet Leased Line VNPT

kenh-thue-rieng-vnpt

leased-line-vnpt